Levensgeluk

Hoe familieopstellingen een bijdrage leveren aan jouw levensgeluk

Niet alleen je genen en je ouders bepalen je geluk. Ook de trauma’s die ouders en voorouders hebben meegemaakt beïnvloeden ongewild jouw leven en het leven van je kinderen. Er zijn 3 wetmatigheden in ieder familiesysteem die bepalend zijn. Ieder deel van het systeem heeft recht op een eigen plek. Er is een juiste ordening en die vraagt om respect en erkenning. Er is een juiste balans in geven en nemen tussen ouder en kinderen. Ouders geven kinderen het leven, kinderen nemen het leven, totdat ze genoeg genomen hebben en zelf in staat zijn het leven door te geven aan hun kinderen.

 

Verstrikt

Een familieopstelling leent zich bij uitstek voor levensthema’s. Sommige levensthema’s blijven hun hele leven” trouw” aan mensen. In zo’n geval kan een familieopstelling inzicht geven in dat wat gezien wil worden. Een zo’n thema is de balans tussen geven en nemen. Als de uitwisseling in geven en nemen in balans is, kan de liefde stromen. Als dit niet het geval is, door een van bovengenoemde gebeurtenissen of trauma’s, stroomt de liefde niet als vanzelfsprekend en ontstaan er verstrikkingen. Voorbeelden van verstrikkingen zijn: je hebt zonder dat je je daar bewust van bent iets overgenomen van een familielid uit een vorige generatie, je bent verbonden met een familielid dat buitengesloten is geraakt of dat je draagt een schuld voor iemand anders. Zulke verstrikkingen kunnen ervoor zorgen dat je je niet vrij voelt je eigen weg te gaan.

 

Werkwijze familieopstellingen

We starten vanuit jouw specifieke vraag of verlangen en kijken naar de daadwerkelijke feiten die hebben plaatsgevonden in jouw familiehistorie. Vervolgens worden er intuïtief representanten gekozen en opgesteld in de ruimte. De representanten vertegenwoordigen jou en andere personen of elementen uit het familiesysteem. We kunnen nu zien hoe alle familieleden zich tot elkaar verhouden. De representanten geven informatie over thema’s en overtuigingen in het systeem, zodat ik mijn interventies daarop kan aanpassen. Zo kan de familieopstelling zich ontvouwen en zijn de representanten in staat de juiste plek in het systeem in te nemen. De vraaginbrenger zit aan de zijlijn en is als het ware toeschouwer van zijn eigen bewustwordingsproces. Het eindbeeld van een familieopstelling biedt een nieuw perspectief. Op een diepere laag is de vraaginbrenger in staat dit eindbeeld te integreren.

 

Kracht van familieopstellingen

 • Inzicht in de aard van jouw thema/ vraag/ wens
 • Transformerende manier van werken
 • Helend en oplossend van aard.
 • Impulsen tot innerlijke beweging
 • Nieuwe perspectieven aan de horizon

 

Resultaten van hoe familieopstellingen bij kunnen dragen aan jouw levensgeluk

 • in je kracht staan door de juiste plek in te nemen
 • keuzes maken met hart en ziel
 • talenten zijn weer toegankelijk geworden
 • kansen en blinde vlekken worden zichtbaar
 • nieuwe energie en inspiratie
 • een betere focus
 • afscheid nemen van datgene dat jou belast